ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ประจำปี  2561

วันที่ลงประกาศ เรื่อง ประเภท ผู้ลงประกาศ
17-09-61 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ พลุสัญญาณปืนปากกาลูกแสงสีแดง,
พลุสัญญาณปืนปากกาลูกแสงสีเหลือง และพลุสัญญาณปืนปากกาลูกแสงสีเขียว
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
17-09-61 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์
และเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย ขนาด 15 ปอนด์
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
13-09-61 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ระเบิดแสง-เสียง (แฟลชแบลงค์) แบบ 3 ครั้ง
และ ระเบิดแสง-เสียง (แฟลชแบลงค์) แบบ 5 ครั้ง
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
03-07-61 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจรอยรั่วหน้ากากป้องกันเคมี-ชีวะ ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
18-06-61 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบ ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
18-06-61 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องฉีดไฟ แบบที่ 2, เครื่องขจัดไอออน
(Deionizer ) และเครื่องย่อยสลายตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
17-04-61 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟ/แมสสเปกโทรมิเตอร์
แบบเคลื่อนที่
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
17-04-61 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องจุดพลุด้วยไฟฟ้า (พร้อมอุปกรณ์) ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
12-03-61 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหาร คชรน. รุ่นที่ 9  ประกาศรายชื่อ ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.