ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ประจำปี  ๒๕๖๐

รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน สอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ อัตรา

รับสมัครพนักงาน (หญิง) และบุคคลพลเรือน (หญิง) สอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ อัตรา

รับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓ อัตรา

 ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคของ สป.สาย วศ. จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจรอยรั่วหน้ากากป้องกันเคมี-ชีวะ 

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จำนวน ๖ อัตรา


ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคของ สป.สาย วศ. จำนวน ๒ รายการ ได้แก่  พลุสะดุด  และเครื่องฉีดไฟ

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จำนวน ๕ อัตรา


ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๘ อัตรา

ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคของ สป.สาย วศ. จำนวน ๖ รายการ ได้แก
     ๑.  ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิก (สารกันรา) ในอาหาร          ๒. ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและนำแข็ง
     ๓.  ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร                              ๔. ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร
     ๕.  ชุดทดสอบมาลีนในอาหาร                                    ๖. ชุดทดสอบสารบอแรกซ์ในอาหาร

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคของ สป.สาย วศ. จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดเครื่องมือตรวจสอบสารพิษ


ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓ อัตรา