ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ประจำปี  2560

รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน สอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 14 อัตรา

รับสมัครพนักงาน (หญิง) และบุคคลพลเรือน (หญิง) สอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 อัตรา

 ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคของ สป.สาย วศ. จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจรอยรั่วหน้ากากป้องกันเคมี-ชีวะ 

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2560
จำนวน 6 อัตรา


ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคของ สป.สาย วศ. จำนวน 2 รายการ ได้แก่  พลุสะดุด  และเครื่องฉีดไฟ

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2560
จำนวน 5 อัตรา


ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 18 อัตรา

ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคของ สป.สาย วศ. จำนวน 6 รายการ ได้แก
     1.  ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิก (สารกันรา) ในอาหาร          2. ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและนำแข็ง
     3.  ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร                              4. ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร
     5.  ชุดทดสอบมาลีนในอาหาร                                    6. ชุดทดสอบสารบอแรกซ์ในอาหาร

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 อัตรา

ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคของ สป.สาย วศ. จำนวน 1 รายการ คือ ชุดเครื่องมือตรวจสอบสารพิษ


ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 อัตรา