คุณโชติมา  มีความดี
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 กิจกรรมชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ที่ผ่านมา ปี 2561>>
คุณโชติมา มีความดี ประธานชมรมแม่บ้าน วศ.ทบ. และคุณเนาวรัตน์ ศรีศิริ ภริยา รอง จก.วศ.ทบ. (2)
ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาสที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น
และรับมอบนโยบายการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน ทบ. ณ สโมสรทหารบก ( วิภาวดี )
ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561
 


   

กลับสู่หน้าหลัก