วศ.ทบ.


พลตรี เกษมศิริ  มีความดี
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 
 
   
18 เมษายน 2562

พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ.
เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน วศ.ทบ. ประจำปี 2562
ณ สนามฟุตบอล ร้อย.วศ.1
  11 เมษายน 2562
กำลังพล วศ.ทบ. ร่วมพิธีรดน้ำขอพร
พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. และผู้บังคับบัญชาระดับสูง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
ประจำปี 2562
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
  28 มีนาคม 2562
พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ.
ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของ ทบ. โดยมี พล.ต.ชูชาติ คำนุช ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็น หน. คณะ
ณ ตึกกองบัญชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก
ชมภาพกิจกรรมผู้บังคับบัญชาทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์   การบรรเทาสาธารณภัยของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 หน่วยตรวจโรคที่ 12 กตร.รพ.รร.6 ขอประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ในเรื่อง
  วันและเวลาในการให้บริการทางการแพทย์

 แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดระบบและการบริหาร
  งานส่งกำลังบำรุง การตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

 คำสั่งกองทัพบก ( เฉพาะ ) ที่ 344 /55 เรื่อง  ให้ใช้อัตราจ่ายสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ( ก๊าซ ) 

 


     
 Counter for tumblr

Link หน่วยงานอื่นๆ
> กระทรวงกลาโหม
> กองทัพไทย
> กองทัพบก
> กองทัพเรือ
> กองทัพอากาศ
Link ที่เกี่ยวข้อง
> หน่วยพันธมิตรของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
> หน่วยทหารวิทยาศาสตร์ของกองทัพไทย
> ทหารวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ

> งานอุดมการณ์ทหารของ วศ.ทบ.
> ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ติดต่อ
> ติดต่อ วศ.ทบ.
> เบอร์โทรศัพท์/เบอร์ 5 ตัว ทบ.
> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน
> แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ วศ.ทบ.
> แผนผังเว็บไซต์ วศ.ทบ.
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐-๒๕๗๙-๑๕๖๑, ๐-๒๕๗๙-๐๕๕๘
อีเมล์ : tsd29@rta.mi.th
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ : ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
อีเมล์ : it_chemical@hotmail.com