วศ.ทบ.


พลตรี เกษมศิริ  มีความดี
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 
 
   
15 พฤศจิกายน 2561
วศ.ทบ. ร่วมกับสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์
พระมงกุฎ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
"น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 "
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
  2 พฤศจิกายน 2561
พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ.
ให้การต้อนรับ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ.
ในการตรวจเยี่ยมทางการส่งกำลังบำรุง
ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ตึกกองบัญชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
  29 ตุลาคม 2561
พ.อ.ปริญญา ปัญญาจันทร์ รอง.จก.วศ.ทบ.
เป็นประธานพิธีส่งทหารกองประจำการ
ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561
ณ ห้องอบรมทหารกองประจำการ ร้อย.วศ.1
ชมภาพกิจกรรมผู้บังคับบัญชาทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์   การบรรเทาสาธารณภัยของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

วศ.ทบ. จัดหลักสูตรนายสิบเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 9 ต.ค. - 20 ธ.ค. 61
  ณ รร.วศ.ทบ.

 แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดระบบและการบริหาร
  งานส่งกำลังบำรุง การตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

 คำสั่งกองทัพบก ( เฉพาะ ) ที่ 344 /55 เรื่อง  ให้ใช้อัตราจ่ายสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ( ก๊าซ ) 

 


     
 Counter for tumblr

Link หน่วยงานอื่นๆ
> กระทรวงกลาโหม
> กองทัพไทย
> กองทัพบก
> กองทัพเรือ
> กองทัพอากาศ
Link ที่เกี่ยวข้อง
> หน่วยพันธมิตรของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
> หน่วยทหารวิทยาศาสตร์ของกองทัพไทย
> ทหารวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ

> งานอุดมการณ์ทหารของ วศ.ทบ.
> ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ติดต่อ
> ติดต่อ วศ.ทบ.
> เบอร์โทรศัพท์/เบอร์ 5 ตัว ทบ.
> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน
> แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ วศ.ทบ.
> แผนผังเว็บไซต์ วศ.ทบ.
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐-๒๕๗๙-๑๕๖๑, ๐-๒๕๗๙-๐๕๕๘
อีเมล์ : tsd29@rta.mi.th
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ : ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
อีเมล์ : it_chemical@hotmail.com