วศ.ทบ.


พลตรี เกษมศิริ  มีความดี
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 
 
   
11 ตุลาคม 2561
พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ.
ให้การต้อนรับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในการเยี่ยมชม
การพิจารณาเงินเพิ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
  10 ตุลาคม 2561
พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ.
นำกำลังพล ร่วมกิจกรรม "วศ.ทบ. รวมใจภักดิ์ ปลูกปอเทือง"
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙
ณ บริเวณสนามหน้ากองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑
  9 ตุลาคม 2561
พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ.
เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบ คชรน. รุ่นที่ ๑๐
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ชมภาพกิจกรรมผู้บังคับบัญชาทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์   การบรรเทาสาธารณภัยของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่
พลุสัญญาณปืนปากกาลูกแสงสีแดง,พลุสัญญาณปืนปากกาลูกแสงสีเหลือง และพลุสัญญาณปืนปากกา
ลูกแสงสีเขียว
 

วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ
ได้แก่ เครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย ขนาด ๑๐ ปอนด์ และเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย
ขนาด ๑๕ ปอนด์
 


คำสั่งกองทัพบก ( เฉพาะ ) ที่ ๓๔๔ /๕๕ เรื่อง  ให้ใช้อัตราจ่ายสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ( ก๊าซ ) 

แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 


 Counter for tumblr

Link หน่วยงานอื่นๆ
> กระทรวงกลาโหม
> กองทัพไทย
> กองทัพบก
> กองทัพเรือ
> กองทัพอากาศ
Link ที่เกี่ยวข้อง
> หน่วยพันธมิตรของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
> หน่วยทหารวิทยาศาสตร์ของกองทัพไทย
> ทหารวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ

> งานอุดมการณ์ทหารของ วศ.ทบ.
> ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ติดต่อ
> ติดต่อ วศ.ทบ.
> เบอร์โทรศัพท์/เบอร์ 5 ตัว ทบ.
> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน
> แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ วศ.ทบ.
> แผนผังเว็บไซต์ วศ.ทบ.
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐-๒๕๗๙-๑๕๖๑, ๐-๒๕๗๙-๐๕๕๘
อีเมล์ : tsd29@rta.mi.th
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ : ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
อีเมล์ : it_chemical@hotmail.com