วศ.ทบ.


พลตรี เกษมศิริ  มีความดี
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 
 
   
4 ธันวาคม 2561
พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ.
นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงรัฃกาลที่ 9
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561
ณ แล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
  3 ธันวาคม 2561
พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ.
ให้การต้อนรับ พล.อ.ทรงพล รัตนโกเศรษฐ
หน.คณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป พร้อมคณะ
ในการรับตรวจกิจการของ วศ.ทบ.
ณ ตึกกองบัญชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
  27 พฤศจิกายน 2561
พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ.
นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
ณ สวนสาธารณะและคลองบางบัว พิ้นที่ติดหลังชุมชน วศ.ทบ.
เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
ชมภาพกิจกรรมผู้บังคับบัญชาทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์   การบรรเทาสาธารณภัยของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหาร-
  สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562

วศ.ทบ. จัดหลักสูตรนายสิบเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 9 ต.ค. - 20 ธ.ค. 61
  ณ รร.วศ.ทบ.

 แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดระบบและการบริหาร
  งานส่งกำลังบำรุง การตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

 คำสั่งกองทัพบก ( เฉพาะ ) ที่ 344 /55 เรื่อง  ให้ใช้อัตราจ่ายสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ( ก๊าซ ) 

 


     
 Counter for tumblr

Link หน่วยงานอื่นๆ
> กระทรวงกลาโหม
> กองทัพไทย
> กองทัพบก
> กองทัพเรือ
> กองทัพอากาศ
Link ที่เกี่ยวข้อง
> หน่วยพันธมิตรของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
> หน่วยทหารวิทยาศาสตร์ของกองทัพไทย
> ทหารวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ

> งานอุดมการณ์ทหารของ วศ.ทบ.
> ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ติดต่อ
> ติดต่อ วศ.ทบ.
> เบอร์โทรศัพท์/เบอร์ 5 ตัว ทบ.
> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน
> แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ วศ.ทบ.
> แผนผังเว็บไซต์ วศ.ทบ.
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐-๒๕๗๙-๑๕๖๑, ๐-๒๕๗๙-๐๕๕๘
อีเมล์ : tsd29@rta.mi.th
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ : ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
อีเมล์ : it_chemical@hotmail.com