วศ.ทบ.


พลตรี เกษมศิริ  มีความดี
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 
 
   
7 กุมภาพันธ์ 2562
วศ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาร่วมบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พัฒนาคูคลองในพื้นที่ กทม.
ณ ลำรางแยกลำรางชวดตาเชียง เขตห้วยขวาง
  31 มกราคม 2562
พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. ให้การต้อนรับ
พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. และคณะ
ในการตรวจเยี่ยม วศ.ทบ.
ณ ตึกกองบัญชาการ วศ.ทบ.
  29 มกราคม 2562
วศ.ทบ. นำกำลังพลเข้าร่วมชมนิทรรศการ
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
"สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู"
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ชมภาพกิจกรรมผู้บังคับบัญชาทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์   การบรรเทาสาธารณภัยของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ. จำนวน 11 รายการ (ตามผนวก ก)

 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ. จำนวน 3 รายการ (ตามผนวก ก)

 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ. จำนวน 2 รายการ (ตามผนวก ก)

 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ. จำนวน 11 รายการ (ตามผนวก ก)

 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ. จำนวน 6 รายการ (ตามผนวก ก)

 วศ.ทบ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการเข้านายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562
   จำนวน 2 อัตรา

 วศ.ทบ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
   จำนวน 13 อัตรา

 หน่วยตรวจโรคที่ 12 กตร.รพ.รร.6 ขอประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ในเรื่อง
  วันและเวลาในการให้บริการทางการแพทย์

ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหาร-
  สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562

 แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดระบบและการบริหาร
  งานส่งกำลังบำรุง การตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

 คำสั่งกองทัพบก ( เฉพาะ ) ที่ 344 /55 เรื่อง  ให้ใช้อัตราจ่ายสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ( ก๊าซ ) 

 


     
 Counter for tumblr

Link หน่วยงานอื่นๆ
> กระทรวงกลาโหม
> กองทัพไทย
> กองทัพบก
> กองทัพเรือ
> กองทัพอากาศ
Link ที่เกี่ยวข้อง
> หน่วยพันธมิตรของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
> หน่วยทหารวิทยาศาสตร์ของกองทัพไทย
> ทหารวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ

> งานอุดมการณ์ทหารของ วศ.ทบ.
> ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ติดต่อ
> ติดต่อ วศ.ทบ.
> เบอร์โทรศัพท์/เบอร์ 5 ตัว ทบ.
> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน
> แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ วศ.ทบ.
> แผนผังเว็บไซต์ วศ.ทบ.
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐-๒๕๗๙-๑๕๖๑, ๐-๒๕๗๙-๐๕๕๘
อีเมล์ : tsd29@rta.mi.th
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ : ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
อีเมล์ : it_chemical@hotmail.com