ภาพกิจกรรม
 พันเอก พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ  รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๕๘ โดยมีวิทยากร จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
  พันเอก พรประสิทธิ์  กล่ำสมบัติ  รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายกชกร  ศุภกาญจน์ เป็นวิทยากร จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๕๗
  กำลังพลกองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑ เข้ารับการตรวจหาสารเสพติด  เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๗
กลับหน้าหลัก