กิจกรรมชมรมแม่บ้าน วศ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๗

  คุณศุภลักษณ์  ศิลาอาสน์  ประธานชมรมแม่บ้าน วศ.ทบ. พร้อมคณะ  ตรวจเยี่ยม และมอบของที่ระลึกให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล วศ.ทบ. จำนวน ๒ คน  เมื่อ ๑๔ ต.ค.๕๗

เดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
  คุณศุภลักษณ์  ศิลาอาสน์  ประธานชมรมแม่บ้าน วศ.ทบ. พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  อาคาร  ๑๐๐ ปี  รพ.ศิริราช  เมื่อ  ๔ พ.ย.๕๗
  คุณศุภลักษณ์  ศิลาอาสน์  ประธานชมรมแม่บ้าน วศ.ทบ. พร้อมคณะ ร่วมฟังธรรมเทศนากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ  สโมสรทหารบก  เมื่อ  ๑๔ พ.ย.๕๗
  คุณศุภลักษณ์  ศิลาอาสน์  ประธานชมรมแม่บ้าน วศ.ทบ. พร้อมคณะ ร่วมชมการแสดงโขนพระราชทาน ชุด ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อ ๒๖ พ.ย.๕๗
เดือน  ธันวาคม  ๒๕๕๗
  คุณศุภลักษณ์  ศิลาอาสน์  ประธานชมรมแม่บ้าน วศ.ทบ. พร้อมคณะ ร่วมส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชิทินัดดามาตุ เสด็จฯ ไป จว.เชียงราย ณ ท่าอาศยาน บก.ทอ.
เมื่อ ๑๑ ธ.ค.๕๗

  คุณศุภลักษณ์  ศิลาอาสน์  ประธานชมรมแม่บ้าน วศ.ทบ. พร้อมคณะ เข้าร่วมชมและซื้อผลิตภัณฑ์ในโครงการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ณ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๕๗ 
 
กลับหน้าหลัก