พันโทหญิง สุภาณี  กล่ำสมบัติ
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 กิจกรรมชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 

พ.ท.หญิง สุภาณี กล่ำสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้าน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมสมาชิกฯ
ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จกลับจากเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เม.ย. ๖๑


พ.ท.หญิง สุภาณี กล่ำสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้าน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมสมาชิกฯ
เข้าร่วมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลานพระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

คุณพรทิวา เกษธนัง ผู้แทน ประธานชมรมแม่บ้าน สาขา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมคณะ
ร่วมเข้ารับการอบรมการดูแลผู้สูงของครอบครัวกำลังพลกองทัพบก ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงุฎเกล้า เมื่อ ๓๐ ม.ค. ๖๑
 กิจกรรมที่ผ่านมา                                 ปี  ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐                  


กลับหน้าหลัก