คู่มือ ปฏิบัติการสนับสนุนการกู้ภัยสารเคมี
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก Royal Thai Army Chemical Department
 ภาพกิจกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบสารเคมี  และตรวจวัดสารพิษในอากาศ  บริเวณพื้นที่เพลิงไหม้บ่อขยะบางปลา  อ.บางพลี  จว.สมุทรปราการ  เมื่อ  ๒๒  เม.ย.๕๘   
 ภาพกิจกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จัดชุดตรวจวิเคราะห์สารพิษเคลื่อนที่ ทำการตรวจพิสูจน์ทราบ ณ บ่อขยะ ซอยแพรกษา ๘ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๗
 การฝึกซ้อมบรรเทาภัยภิบัติ ARF DIREX ๒๐๑๓ ระหว่าง ๔-๑๑ พ.ค. ๕๖ ณ จว. เพชรบุรี โดยประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกจำนวน ๒ นาย
กลับหน้าหลัก