กฟผ.แม่เมาะ แจง ไม่ใช่ 'ไซยาไนด์' ยัน สารเคมีรั่วไหล ปลอดภัยแล้ว

หนุ่มคลั่งบุกสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทุบห้องสารเคมีพัง หวิดดับเอง