พลตรี พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 
     

พันเอก เกษมศิริ  มีความดี
รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

พันเอก ปริญญา ปัญญาจันทร์
รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 

 


พันเอก นรินทร์  เกษธนัง
รองผู้บัญชาการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

กลับหน้าหลัก