กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เพื่อชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   และประชาชน    For Country,    Religions,    Monarchy   and   People  

                                  

ภาพกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์                                                                                                     กิจกรรมที่ผ่านมา 

๑๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมับติ จก.วศ.ทบ. ให้การต้อนรับคณะกองทัพบกสหรัฐฯ
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระหว่าง ทบ. กับ ทบ.สหรัฐ (C-WMD )
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

วศ.ทบ. ร่วมกับ วศ.ทร. จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑
ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมับติ จก.วศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (ต้นรวงผึ้ง)
ณ บริเวณหน้า บก.วศ.ทบ.

ประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

Link ที่เกี่ยวข้อง