วศ.ทบ. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เพื่อชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   และประชาชน    For Country,    Religions,    Monarchy   and   People  
;L
                                  

ภาพกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์                                                                                                     กิจกรรมที่ผ่านมา 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ.
นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.
๖ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ.
นำกำลังพลเข้าเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
ณ กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑
๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ.
นำกำลังพลและครอบครัว วศ.ทบ. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี วศ.ทบ.
ณ วัดบ่อทับใต้ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

Link ที่เกี่ยวข้อง