กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เพื่อชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   และประชาชน    For Country,    Religions,    Monarchy   and   People  
;L
                                  

ภาพกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์                                                                                                     กิจกรรมที่ผ่านมา 

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.วศ.ทบ.
ระหว่าง พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ และ พล.ต. เกษมศิริ มีความดี
ณ ตึกกองบัญชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ.
นำกำลังพล วศ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นจำปีสิรินธร
ณ บริเวณหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ.ทบ.
นำกำลังพล วศ.ทบ. เข้ารับฟังการบรรยายในหัวเรื่อง "บรรพชน...คนต้นแบบ"
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

ประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

Link ที่เกี่ยวข้อง