ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสารเคมีทำน้ำประปา จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
 2. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องทำลายล้างพิษ ใช้แรงเครื่องยนต์ติดตั้งบนรถยนต์บรรทุก
  จำนวน 1 ชุด ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561
 3. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ รายการระเบิดแสง-เสียง (แฟลซแบลงค์)
  จำนวน 172 ลูก ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2561
 4. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์
  ขนาด 5, 10, 15, 50 ปอนด์ ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2560
 5. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2560
 6. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดเหลวระเหย (NGN-CFC) ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2560
 7. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาโฟมดับเพลิง ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2560
 8. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสารเคมีทำน้ำประปาสนับสนุนหน่วยในกองทัพบก ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
 9. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง
  สนับสนุน วศ.ทบ. จำนวน 15 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
 10. ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างผลิตหน้ากากป้องกันเคมี-ชีวะ ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
 11. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
  ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560