ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

  1. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย ขนาด 5 ปอนด์ ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561
  2. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสารเคมีทำน้ำประปา สนับสนุนหน่วยในกองทัพบก จำนวน 6 รายการ
    ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
  3. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาโฟมดับเพลิง จำนวน 4,700 ลิตร ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
  4. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมหน้ากาก C 50 จำนวน 3 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
  5. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสารเคมีทำน้ำประปา จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561