ราคากลาง

 1. เครื่องทำลายล้างพิษใช้แรงเครื่องยนต์ ติดตั้งบน รยบ. ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561
 2. สิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ ทดแทนที่รองจ่ายให้กับกรมยุทธบริการทหาร ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
 3. จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สายวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
 4. น้ำยาโฟมดับเพลิง จำนวน 4,700 ลิตร ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
 5. ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 5, 10, 15, 50 ปอนด์ จำนวน 150 เครื่อง จำนวน 6 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
 6. สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560
 7. ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 7,500 เครื่อง จำนวน 8 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560
 8. น้ำยาดับเพลิงชนิดเหลวระเหย (NGN-CFC) ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560
 9. สิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560
 10. หน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะ (แบบยางพารา) ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2560
 11. ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง จำนวน 15 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
 12. สิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
 13. ระเบิดแสง - เสียง (แฟลซแบลงค์) จำนวน 1 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560
 14. สิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560