ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ประจำปี  2562

วันที่ลงประกาศ เรื่อง ประเภท ผู้ลงประกาศ
16-12-62 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวน 22 อัตรา
 
ประกาศรับสมัครสอบ ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
10-09-62 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร
จำนวน ๑ รายการ
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
20-08-62 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร
จำนวน ๑ รายการ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
05-07-62 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร
จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
27-02-62 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร
จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
12-02-62 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร
จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
12-02-62 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร
จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
12-02-62 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร
จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
12-02-62 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร
จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
12-02-62 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร
จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
04-02-62 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร
จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
28-01-62 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร
จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
25-01-62 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร
จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
24-01-62 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) สอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ
2562 จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบ ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
24-01-62 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
จำนวน 13 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบ ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
23-01-62 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร
จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
21-01-62 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร
จำนวน 33 รายการ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
21-01-62 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร
จำนวน 19 รายการ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.

ประกาศที่ผ่านมา ประจำปี 2560 / ประจำปี 2561

กลับสู่หน้าหลัก