ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ประจำปี  2563

วันที่ลงประกาศ เรื่อง ประเภท ผู้ลงประกาศ
05-06-63 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร
จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องกรองอากาศหน้ากากป้องกันเคมี-ชีวะ รุ่น C50
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
24-03-63 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร
จำนวน 1 รายการ คือ ระบบจำลองยุทธ์การฝึกด้าน คชรน.
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
02-03-63 วศ.ทบ. จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร
จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศชนิดอ่านผลได้ทันที
ประกาศเชิญชวน ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
07-02-63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบุคคลอะไหล่ นายทหาารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศรับสมัครสอบ ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
27-01-63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบุคคลอะไหล่ พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศรับสมัครสอบ ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
10-01-63 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)
ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 อัตรา
 
ประกาศรับสมัครสอบ ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.

ประกาศที่ผ่านมา ประจำปี 2560 / ประจำปี 2561 / ประจำปี 2562

กลับสู่หน้าหลัก