คู่มือ ปฏิบัติการสนับสนุนการกู้ภัยสารเคมี
          กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก Royal Thai Army Chemical Department

 ภาพกิจกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบสารเคมี  และตรวจวัดสารพิษในอากาศ  บริเวณพื้นที่เพลิงไหม้กองยางรถเก่า ภายในโกดังเก็บยาง ในพื้นที่ หมู่ 4 ต.สนามชัย
     อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
 ภาพกิจกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบสารเคมี  และตรวจวัดสารพิษในอากาศ  บริเวณพื้นที่เพลิงไหม้บ่อขยะบางปลา  อ.บางพลี  จว.สมุทรปราการ  เมื่อ  ๒๒  เม.ย.๕๘
 ภาพกิจกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จัดชุดตรวจวิเคราะห์สารพิษเคลื่อนที่ ทำการตรวจพิสูจน์ทราบ ณ บ่อขยะ ซอยแพรกษา ๘ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๗
 ภาพกิจกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
 การฝึกซ้อมบรรเทาภัยภิบัติ ARF DIREX ๒๐๑๓ ระหว่าง ๔-๑๑ พ.ค. ๕๖ ณ จว. เพชรบุรี โดยประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกันเป็นเจ้าภาพ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
     จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกจำนวน ๒ นาย

กลับหน้าหลัก