คุณโชติมา  มีความดี
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 กิจกรรมชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ที่ผ่านมา ปี 2561 / ปี 2562 >>

คุณเนาวรัตน์ ศรีศิริ ภริยา รอง จก.วศ.ทบ.(๑) ผู้แทนชมรมแม่บ้าน วศ.ทบ. พร้อมคณะ
มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับ นายอนาวิล ทองแจ่ม บุตรของนายธวิทย์ ทองแจ่ม ลูกจ้างประจำ
สังกัด กค.วศ.ทบ. เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยายนต์
ณ บ้านพัก จังหวัดนนทบุรี  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

คุณเนาวรัตน์ ศรีศิริ ภริยา รอง จก.วศ.ทบ. (1) ผู้แทนชมรมแม่บ้าน วศ.ทบ.พร้อมคณะ
เข้าร่วมปฏิบัติงานออกร้านของสมาคมแม่บ้าน ทบ. ในงานกาชาด ประจำปี 2562
ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ในวันศุกร์์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

คุณเนาวรัตน์ ศรีศิริ ภริยา รอง จก.วศ.ทบ. (1) ผู้แทนชมรมแม่บ้าน วศ.ทบ. พร้อมคณะ
ร่วมชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกีบรติ์ ตอน “สืบมรรคา” ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศล
สมทบทุนมูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 256

กลับสู่หน้าหลัก