วศ.ทบ.
 
แผนกไพโรเทคนิคพันเอก  ทนง จุ้ยรอด
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนก

ภารกิจหน้าที่
 
* ดำเนินการผลิตระเบิดควันสี  กระสุนควันสี  พลุสัญญาณ  ตลอดจนดอกไม้เพลิงที่ใช้ในราชการทหาร

* ดำเนินการผลิตพลุ และดอกไม้เพลิงที่จัดแสดงในงานพิธีฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
โทรศัพท์ ทบ. 99904