คู่มือการปฏิบัติ การพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อโรค


คู่มือทหาร ต้านภัยโควิด-๑๙


วีดีทัศน์ การผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค


วีดีทัศน์ การสวม-ถอดชุด PPE

กลับสู่หน้าหลัก