วศ.ทบ.


พลตรี เกษมศิริ  มีความดี
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

 
   
31 กรกฎาคม 2563

วศ.ทบ. นำกำลังพลเข้ารับการฝึกทบทวนบุคคลิกภาพ
ประจำเดือน ก.ค. 63
ณ ลานหน้าตึก บก.วศ.ทบ.

 

30 กรกฎาคม 2563

พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. เป็นประธาน
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบส่งกำลังและซ่อมบำรุงสาย วศ.
(ขั้นหน่วย) (e-Learning) รุ่นที่ 32
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.

 

28 กรกฎาคม 2563

พล.ต.เกษมศิริ มีความดี จก.วศ.ทบ. นำกำลังพล
ร่วมพิธีถวายพระรฃพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.

ชมภาพกิจกรรมผู้บังคับบัญชาทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์   การบรรเทาสาธารณภัยของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
 ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคของ สป.สาย วศ. จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องกรองอากาศ หน้ากากป้องกันเคมี-ชีวะ รุ่น C50

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบุคคลอะไหล่ นายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563

 หน่วยตรวจโรคที่ 12 กตร.รพ.รร.6 ขอประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ในเรื่อง
  วันและเวลาในการให้บริการทางการแพทย์

 แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดระบบและการบริหาร
  งานส่งกำลังบำรุง การตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

 คำสั่งกองทัพบก ( เฉพาะ ) ที่ 344 /55 เรื่อง  ให้ใช้อัตราจ่ายสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ( ก๊าซ ) 

 
Counter for tumblr

Link หน่วยงานอื่นๆ
> กระทรวงกลาโหม
> กองทัพไทย
> กองทัพบก
> กองทัพเรือ
> กองทัพอากาศ
Link ที่เกี่ยวข้อง
> หน่วยพันธมิตรของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
> หน่วยทหารวิทยาศาสตร์ของกองทัพไทย
> ทหารวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ

> งานอุดมการณ์ทหารของ วศ.ทบ.
> ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ติดต่อ
> ติดต่อ วศ.ทบ.
> เบอร์โทรศัพท์/เบอร์ 5 ตัว ทบ.
> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน
> แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ วศ.ทบ.
> แผนผังเว็บไซต์ วศ.ทบ.
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐-๒๕๗๙-๑๕๖๑, ๐-๒๕๗๙-๐๕๕๘
อีเมล์ : tsd29@rta.mi.th
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ : ศูนย์สารสนเทศ วศ.ทบ.
อีเมล์ : it_chemical@hotmail.com