ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 วางระดับวันส่งกำลัง สายวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
 2. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 ฝึก สายวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
 3. ประกวดราคาซื้อภาชนะบรรจุน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันท 8 พฤษภาคม 2563
 4. ประกวดราคาซื้อภาชนะบรรจุน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
 5. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 วางระดับวันส่งกำลัง สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
 6. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 ฝึก สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563
 7. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการฝึกด้านรังสีและนิวเคลียร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563
 8. ประกวดราคาซื้อท่อพลุและอุปกรณ์ติดตั้งพลุ จำนวน 2 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563
 9. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการฝึกด้านเคมี-ชีวะ จำนวน 8 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563
 10. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการฝึกด้านรังสีและนิวเคลียร์ จำนวน 2 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
 11. ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผลิตไพโรเทคนิค จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563
 12. ประกวดราคาซื้อท่อพลุและอุปกรณ์ติดตั้งพลุ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
 13. ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบกระเป๋าหิ้ว ยี่ห้อ MIRAN Sapphire
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
 14. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ซ่อมท่อบรรจุก๊าซ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 15. ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ซ่อมเครื่องดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 16. ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผลิตไพโรเทคนิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 17. ประกวดราคาซื้อเครื่องจุดพลุด้วยไฟฟ้า (พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๒ เครื่อง (ครั้งที่ 2)
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
 18. ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบรอยรั่วหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะ จำนวน 1 เครื่อง
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
 19. ประกวดราคาซื้อเครื่องจุดพลุด้วยไฟฟ้า (พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๒ เครื่อง
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563
 20. ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบกระเป๋าหิ้ว ยี่ห้อ MIRAN Sapphire
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
 21. ประกวดราคาซื้อสารเคมีทำน้ำประปาสนับสนุนหน่วยใน กองทัพบก จำนวน 6 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
 22. ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบกระเป๋าหิ้ว ยี่ห้อ MIRAN Sapphire
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562
 23. ประกวดราคาซื้อท่อก๊าซชนิดต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562
 24. ประกวดราคาซื้อก๊าซสนับสนุนหน่วยใน กองทัพบก
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
 25. ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมหน้ากาก C50 จำนวน 2,000 หน้า รวม 9 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
 26. ประกวดราคาซื้อผงเคมีแห้ง จำนวน 12,500 ปอนด์
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 27. ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 10,000 เครื่อง รวม 8 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562