ยกเลิกประกาศ

 1. ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการฝึกด้านรังสี และนิวเคลียร์ จำนวน 2 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
 2. ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผลิตไพโรเทคนิค
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
 3. ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ แบบกระเป๋าหิ้ว
  ยี่ห้อ MIRAN Sapphirs จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
 4. ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจุดพลุด้วยไฟฟ้า (พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๒ เครื่อง
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563
 5. ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ แบบกระเป๋าหิ้ว
  ยี่ห้อ MIRAN Sapphirs จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
 6. ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแพรป้ายสวรรค์พร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนงานพิธี 5 ธันวามหาราช
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562