ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติคาร์บอนไดออกไซด์ของ คส 1 คส.สพ.ทบ.ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563
 2. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 วางระดับวันส่งกำลัง สายวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
 3. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการฝึกด้านเคมี-ชีวะประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
 4. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการฝึกด้านรังสี และนิวเคลียร์ ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
 5. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องมือผลิตไพโรเทคนิค ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2563
 6. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อท่อพลุและอุปกรณ์ติดตั้งพลุ ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2563
 7. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ซ่อมเครื่องดับเพลิง ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2563
 8. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ซ่อมท่อบรรจุก๊าซ ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2563
 9. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องจุดพลุด้วยไฟฟ้า (พร้อมอุปกรณ์) ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
 10. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตรวจสอบรอยรั่วหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
 11. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อท่อบรรจุก๊าซชนิดต่างๆ ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562
 12. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสารเคมีทำน้ำประปาสนับสนุนหน่วยในกองทัพบก ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
 13. ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ แบบกระเป๋าหิ้ว ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562
 14. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อก๊าซสนับสนุนหน่วยในกองทัพบก ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
 15. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
 16. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อผงเคมีแห้ง ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
 17. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมหน้ากาก C 50 จำนวน 9 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562