ราคากลาง

 1. จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
 2. สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 วางระดับวันส่งกำลัง สายวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
 3. สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 ฝึก สายวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
 4. ภาชนะบรรจุน้ำดื่ม (ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
 5. ภาชนะบรรจุน้ำดื่ม ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
 6. สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 วางระดับวันส่งกำลัง สายวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
 7. สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 ฝึก สายวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563
 8. สิ่งอุปกรณ์ประกอบการฝึกด้านรังสี และนิวเคลียร์ ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563
 9. ท่อพลุและอุปกรณ์ติดตั้งพลุ (ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563
 10. สิ่งอุปกรณ์ประกอบการฝึกด้านเคมี-ชีวะ ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563
 11. สิ่งอุปกรณ์ประกอบการฝึกด้านรังสี และนิวเคลียร์ ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
 12. เครื่องมือผลิตไพโรเทคนิค (ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563
 13. ท่อพลุและอุปกรณ์ติดตั้งพลุ ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
 14. จ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบกระเป๋าหิ้ว ยี่ห้อ MIRAN Sapphire (ครั้งที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
 15. สิ่งอุปกรณ์ซ่อมท่อบรรจุก๊าซ ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 16. สิ่งอุปกรณ์ซ่อมเครื่องดับเพลิง ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 17. เครื่องมือผลิตไพโรเทคนิค ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 18. เครื่องจุดพลุด้วยไฟฟ้า (พร้อมอุปกรณ์) ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
 19. เครื่องตรวจสอบรอยรั่วหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะ ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
 20. เครื่องจุดพลุด้วยไฟฟ้า (พร้อมอุปกรณ์) ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563
 21. จ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบกระเป๋าหิ้ว ยี่ห้อ MIRAN Sapphire (ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
 22. สารเคมีทำน้ำประปาสนับสนุนหน่วยในกองทัพบก ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
 23. จ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบกระเป๋าหิ้ว ยี่ห้อ MIRAN Sapphire ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562
 24. ท่อก๊าซชนิดต่างๆ ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562
 25. ก๊าซสนับสนุนหน่วยในกองทัพบก ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
 26. ชิ้นส่วนซ่อมหน้ากาก C50 จำนวน 2,000 หน้า รวม 9 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
 27. ผงเคมีแห้ง จำนวน 12,500 ปอนด์ ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 28. ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 10,000 เครื่อง รวม 8 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562